PSS - INFOSIS

EMAIL

Predlagamo vam uporabo e-poštnega naslova do katerega imate stalni dostop torej "PRIVAT" in ne službenega, da vas bomo lahko o pomembnih novicah pravočasno obvestili.


Fotografija

Fotografijo potrebujemo zaradi izdelave članske izkaznice. Lahko je narejena tudi z telefonom vendar prosimo, da je končni izgled fotografije podoben tisti na osebih dokumentih torej enobarvno ozadje ipd... Hvala.


Izjava

Prostovoljno pristopam v članstvo Policijskega sindikata Slovenije in izjavljam, da s pristopom sprejemam statut PSS in programske smernice za delo (program) Policijskega sindikata Slovenije, kot tudi vse obveznosti, ki izhajajo iz drugih aktov sindikata in članstva. S pristopno izjavo dovoljujem, da se mi članarina za Policijski sindikat Slovenije in Območni policijski sindikat, skladno z veljavnimi sklepi, mesečno odvede od moje plače.

S podpisom te izjave dovoljujem, da Policijski sindikat Slovenije (v nadaljnjem besedilu »upravljavec osebnih podatkov«) osebne podatke iz te izjave obdeluje ob upoštevanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ter vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki se obdelujejo skladno s pravnimi podlagami in za namene, določene v katalogih zbirk osebnih podatkov, ki so članom vselej dostopni in zajemajo naslednje evidence: evidenca podatkov o članih sindikata, upravičencev do jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči (PSS in KPND), pravnih pomoči (v sodelovanju z Zavarovalnico ARAG, kateri posredujemo vaše podatke kot zunanjemu uporabniku podatkov), koriščenja počitniških kapacitet, upravičencev do povračil stroškov, izobraževanj in usposabljanj, podjemnih in drugih pogodb, dobitnikov priznanj, odličij in nagrad ter evidenc sindikalnih zaupnikov in članov organov sindikata. S posredovanjem podatkov v tej izjavi soglašam s tem, da se moji osebni podatki posredujejo tudi nekaterim skrbno izbranim zunanjim uporabnikom in obdelovalcem osebnih podatkov. Obenem izjavljam in potrjujem, da sem seznanjen s pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka in dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, izbrisa, omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov ter pravico do ugovora. Izjavljam, da sem navedene osebne podatke upravljavcu osebnih podatkov posredoval prostovoljno in jih upravljavec lahko uporabi tudi za pošiljanje obvestil Policijskega sindikata Slovenije na moj elektronski naslov. Obveščamo vas, da lahko vaše soglasje delno ali v celoti kadarkoli prekličete. Zahtevo za uveljavljanje svojih pravic ali zahtevo za preklic soglasja lahko posredujete na info@pss-slo.org. V kolikor menite, da se vaši osebni podatki nezakonito obdelujejo, lahko podate tudi prijavo Informacijskemu pooblaščencu.

S podpisom in oddajo zgornje izjave soglašate z vsebino teksta in oddajate pristopno izjavo za včlanitev v Policijski sindikat Slovenije ter soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov za namene delovanja sindikata. S klikom na gumb "Oddaj pristopno izjavo" bojo potrebni dokumenti avtomatično generirani in poslani na PSS